9-р цэцэрлэг
Цэцэрлэгийн тухай
Хамран сурах тойрог : 4-р хороо 13, 14/а, 14/б, 15/а, 15/б, 16/а, 16/б, Хийморь цогцолбор А,Б, 2-р хорооны 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, БЗИ-25, ХАА-30, БХ-30, ТХ-30, төмөрчиний 6,8 дугаар байрнууд
Хамран сургах тойрог
4-р хороо 13, 14/а, 14/б, 15/а, 15/б, 16/а, 16/б, Хийморь цогцолбор А,Б, 2-р хорооны 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, БЗИ-25, ХАА-30, БХ-30, ТХ-30, төмөрчиний 6,8 дугаар байрнууд
Холбоо барих
ЧД, 4-р хороо
Даваа-Баасан
08:00-18:00
0

0