5-р цэцэрлэг
Цэцэрлэгийн тухай
1-р хороо ТЕГ-50, М-100, Б/8, А/4, СБ/13, Мерлин Монро 6/А, Аризано, Матрикс, Натурал, Центр 34. БС-3/2, 2-р хорооны 50.0-ийн 21, 23, 25, М/Х-33, Х-1-20, Х-2-20, П- 56, Ч-55-р байр
Хамран сургах тойрог
1-р хороо ТЕГ-50, М-100, Б/8, А/4, СБ/13, Мерлин Монро 6/А, Аризано, Матрикс, Натурал, Центр 34. БС-3/2, 2-р хорооны 50.0-ийн 21, 23, 25, М/Х-33, Х-1-20, Х-2-20, П- 56, Ч-55-р байр
Холбоо барих
ЧД , 1-р хороо
Даваа-Баасан
08:00-18:00
0

0